برچسب: مونا منصفی

  • روایتی دلهره آور از مهاجرت و مصائب آن | مونا منصفی

    نوشتۀ مونا منصفی «زمزمه‌های گمشده در دوردست» گواه این است که یک مستند قوی به چیزی به جز یک دوربین ساده و کارگردانی ماهر با روحی حساس برای به تصویر کشیدن آنچه در روایت مهاجرت گم شده است نیاز ندارد.این مستند نگاهی است بدون تحریف به چالش های گروهی از پناهندگان ایرانی و افغانی در…