منصور فروزش فیلمساز جوان در یادداشتی به سابقه آشنایی خود با لیلیت تریان هنرمند مجسمه ساز که به تازگی درگذشته است پرداخت و خاطراتی از این هنرمند شاخص روایت کرد.