به گزارش خبرنگار صبا، منصور فروزش نویسنده و کارگردان در یادداشتی به اهمیت جشنواره‌های سینمایی برای فیلمسازان و هدف نبودن حضور در جشنواره‌های پرداخته است.